Har I allerede samlet viden om udfordringerne for landbrugssektoren og de muligheder, der kan følge af klimaændringerne?

Landbrugssektoren er mest påvirket af ekstremt vejr (f.eks. kraftige regnskyl og hedebølger). Store nedbørsmængder forårsager skader gennem stærk erosion og ødelagte afgrøder. Hedebølger betyder højere vandforbrug og kan medføre afgrødemangel, hvis de varer i en længere periode. Positive virkninger for landbruget kan blandt andet være højere høstudbytte på grund af længere vækstperioder.

Se også andre sektorer, som har hver deres udfordringer og muligheder for lokal og regional udvikling: