Har I allerede et energiforsyningsnetværk og bruger I decentrale vedvarende energikilder (f.eks. vandkraft, biogas og vindenergi) i stedet for konventionelle kraftværker (f.eks. kulkraftværk) i jeres region?

Nye former for energiforsyning kunne begrænse drivhusgasudslip. Planlægning af energiproduktion og -forbrug er en vigtig del af arealanvendelsen såvel som planlægningen af den økonomiske udvikling. De eksisterende systemer bør udvikles til at være mere energieffektive. Desuden kan sårbarheden af store kraftværker som følge af ekstremt vejr reduceres. En mindre og diversificeret energiinfrastruktur i jeres region er mindre sårbar over for sådanne hændelser. Decentraliseret produktion af vedvarende energi er nyttig, særligt i områder med mindre befolkningstæthed (f.eks. små biovarmeanlæg til små landsbyer).

Se også andre sektorer, som har hver deres udfordringer og muligheder for lokal og regional udvikling: