Vidste I, at en tæt og varieret bystruktur sammen med retningslinjer for en energieffektiv udformning af arealer og bygninger reducerer drivhusgasudslip?

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan arealer, pladser, bygninger og andre anlæg, der udgør aktiver, bliver administreret og vedligeholdt på længere sigt. Energivurdering af bygninger og boligområder kan give nyttige oplysninger og anvise nye muligheder for energibesparelser og udslipsreduktion. Ved at kombinere forskellige funktioner (f.eks. boliger, den offentlige og private servicesektor og arbejdspladser sammen med rekreative områder) og udnytte mulighederne for besparelser på energiforbruget i boliger får man mulighed for at opnå store besparelser. Der kræves dog også tilpasningstiltag (f.eks. bufferzoner og opgradering af spildevandsanlæg), fordi der forekommer ekstremt vejr.

Se også andre sektorer, som har hver deres udfordringer og muligheder for lokal og regional udvikling: