Inden der tages beslutninger, er det nødvendigt at samle mere detaljerede oplysninger om klimascenarier og socioøkonomiske scenarier, virkninger, og sårbarhedsvurderinger for forskellige sektorer og som konsekvens heraf vægte de risici og muligheder, der følger af klimaændringerne.

Sårbarhedsvurderingen giver et overblik over de sektorer, der berøres af klimaændringerne, og ved at udpege, hvor synergien og konflikterne mellem de forskellige sektorer ligger, giver sårbarhedsvurderingen et integreret billede af sektorerne set ud fra en klimasynsvinkel Øvelser for specifikke sektorer (f.eks. transport, boliger/bygninger, energi, landbrug), der udføres af planlæggere og forskere, vil hjælpe med at identificere udfordringer og muligheder med relevans for hele regionen. I er nødt til at indlede og støtte gennemførelsen af disse øvelser i et vist omfang for at kende den reelle opfattelse i hver sektor og på alle administrative niveauer. Da planlæggerne imidlertid allerede har erfaring med integration af forskellige handlingsområder og kan lede processen på det administrative niveau, bliver opgaven nemmere. Brug deres hjælp! Det er vigtigt at være bekendt med forskellige aspekter af klimaændringernes virkninger for at I kan håndtere dem på en passende måde.

Som beslutningstagere har I mulighed for at begrænse virkningerne for iværksættere og virksomheder og vise dem, at planlægningen er pålidelig, ved at tage bæredygtige beslutninger og indføre afbødende foranstaltninger i jeres region (f.eks. vedvarende energinetforsyning og udvikling af effektive transportsystemer). Regionale og lokale iværksættere er de bedste eksperter til at analysere klimaændringernes konsekvenser for erhvervslivet. De mangler dog ofte information om klimaændringernes virkninger. Ved at forsyne de regionale virksomheder (som interessenter) med mere detaljerede oplysninger om klimapolitikken, kan samarbejdet mellem dem og de politiske beslutningstagere styrkes. Aktivt samarbejde mellem politik og økonomi er en nøglefaktor i styrkelsen af den regionale økonomi i form af øget konkurrenceevne og velfærd.

Virksomhederne er direkte påvirket af klimaændringerne. Der kan være et behov for at ændre deres forsyningskæder og deres produkters livscyklus, eller endda medarbejdernes arbejdsforhold. Miljøet vil ændre sig, og hver iværksætter og virksomhed skal håndtere ændringernes virkninger på deres forsyningskæder, produkternes livscyklus og på de endelige produkter. Velforberedte virksomheder er mindre sårbare over for klimaændringernes virkninger. De kan også forhindre fremtidige negative virkninger ved at gøre brug af mulighederne for afbødning, som faktisk kan reducere deres produktionsomkostninger.

I skal engagere de økonomiske og private sektorer, gøre dem bevidste om deres ansvar og vise, hvordan de kan sætte fokus på klimaændringerne (f.eks. ved hjælp af uddannelse af personale).

De regionale beslutningstagere tager højde for internationale og nationale regelsæt, når de udvikler regionale regelsæt for drivhusgasudslip. De nationale og regionale politikker spiller en meget vigtig rolle for virksomhederne, fordi de skal integrere den aktuelle politik i deres forretningsplaner. Husk, at virksomhederne skal forholde sig til både den politik, som er under forandring, de skiftende markeder og klimaændringerne.

Listen nedenfor har links til udfordringer og muligheder for den lokale og den regionale udvikling for de vigtige sektorer transport, energi, boliger/bygninger og landbrug. Disse sektorer er i stigende grad påvirket af klimaændringerne og derfor yderst relevante for de politiske beslutningstagere, byplanlæggerne og forretningsfolk.

Potentielle sektorer, som har hver deres udfordringer og muligheder for lokal og regional udvikling: